Kontakt:
tel. +48 /033/ 8647350
fax +48 /033/ 8647354
e-mail: ugujsoly@ujsoly.com.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

LOKALNE CIEKAWOSTKI

GMINA UJSOŁY
Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach art. 12 ust. 1 pkt 1 albo 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

Galeria Janusza Rutkowskiego

Galeria zdjęć:
Rutkowski 1
Rutkowski 1
Rutkowski 2
Rutkowski 2
Rutkowski 3
Rutkowski 3
Rutkowski 4
Rutkowski 4
Rutkowski 5
Rutkowski 5
Rutkowski 6
Rutkowski 6