Kontakt:
tel. +48 /033/ 8647350
fax +48 /033/ 8647354
e-mail: ugujsoly@ujsoly.com.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

LOKALNE CIEKAWOSTKI

GMINA UJSOŁY
Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach art. 12 ust. 1 pkt 1 albo 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)

WAŻNE ADRESY

 

Nazwa Adres Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury

w Ujsołach

ul. Bystra 1

tel. (033) 864 70 36

gok@ujsoly.com.pl

Informacja Turystyczna ul. Bystra 1

tel. (033) 864 70 36

ujsoly@silesia.travel

Szkoła Podstawowa w Ujsołach ul. Ks.J. Piotrowskiego 6 tel.  (033) 864 70 03
szkola228@wp.pl
szkolaujs.w.interia.pl
Gimnazjum w Ujsołach ul. Ks.J. Piotrowskiego 6 tel.  (033) 864 75 99
ujgim@poczta.onet.pl
Przedszkole w Ujsołach ul. Ks.J. Piotrowskiego 4 tel.  (033) 864 70 53
Szkoła Podstawowa w Soblówce ul. Soblówka 191 tel.  (033) 864 70 07
sp-soblowka@interia.pl
Szkoła Podstawowa w Złatnej ul. Złatna 95 tel.  (033) 864 70 09
sp_zlatna@pocztowy.net

Gminna Biblioteka Publiczna
Gminne Centrum Informacji

ul. Ks.Pr.J. Piotrowskiego 2
34 - 371 Ujsoły
tel.  (033) 862 55 38
tel/fax.  (033) 864 70 36
biblujsoly@op.pl
Plebania w Ujsołach ul. Ks. J. Piotrowskiego tel. (033) 864 70 22
Plebania w Soblówce ul. Soblówka 199 tel. (033) 864 72 18
Nadleśnictwo Ujsoły ul. Św. Huberta 2 tel. (033) 864 73 52
fax. (033) 8647-580
www.lasykatowice.com.pl/ujsoly
Urząd Pocztowy w Ujsołach ul. Gminna 1 tel. (033) 864 70 27
(033) 864 70 29
up.ujsoly@poczta.katowice.pl
"Nina" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Złatna 251 a tel. (033) 8625-779
(033) 864 70 06
Bank Spółdzielczy Filia Ujsoły ul. Gminna 1 tel. (033) 864 70 15
Ośrodek Zdrowia Ujsoły ul. Bystra 8 tel. (033) 864 70 12
Komisariat Policji Rajcza ul. Górska 3 tel. (033) 864 38 01
(033) 864 30 07
Świetlica Środowiskowa Ujsoły ul. Ks.J. Piotrowskiego 3 tel. 0509 730 507
Straż Graniczna Zwardoń   tel. (033) 864 63 10
Przejście Graniczne Ujsoły-Novot   tel. (033) 862 59 98
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsołach ul.Gminna 1
34-371 Ujsoły
tel. (033) 864 73 50 wew.35
gops@ujsoly.com.pl
Szkoła Podstawowa w Glince ul.Glinka 68 tel. (033) 864 70 10
Parafia św Józefa Robotnika w Ujsołach ul. Ks. Prałata Józefa Piotrowskiego 10
34-371 Ujsoły
tel. (033)864 70 22
www.parafiaujsoly.pl